IBC الشركة الدولية للتجارة والاتصالات 

    المنتجات

المنتجات

الماركات

Agora 2 Line

Agora 2 Line

Agora 3 Line

Agora 3 Line

Agora 4 Line

Agora 4 Line

Agora 5 Line

Agora 5 Line

Agora 6 Line

Agora 6 Line

Agora 7 Line

Agora 7 Line

Agora 8 Line

Agora 8 Line

Agora 9 Line

Agora 9 Line

Agora 10 Line

Agora 10 Line

Agora 11 Line

Agora 11 Line

Agora 12 Line

Agora 12 Line

Agora 13 Line

Agora 13 Line

Agora 2 Line

Agora 2 Line

لوحة Agora مرئي 2 خط شاملة AG100V+AG21+1181E+DV2D+(EX3100C+WB3161)X2

Agora 3 Line

Agora 3 Line

لوحة Agora مرئي 3 خط شاملة AG100V+AG100T+AG21x2+AG20X7+1181E+DV4D+ (EX3100C+WB3161)X3

Agora 4 Line

Agora 4 Line

لوحة Agora مرئي 4 خط شاملة AG100V+AG100T+AG21X3+AG20X6+1181E+DV4D+ (EX3100C+WB3161)X4

Agora 5 Line

Agora 5 Line

لوحة Agora مرئي 5 خط شاملة AG100V+AG100T+AG21X4+AG20X5+1181E+DV4D+DV2D+(EX3100C+WB3161)X5

Agora 6 Line

Agora 6 Line

لوحة Agora مرئي 6 خط شاملة AG100V+AG100T+AG21X5+AG20X4+1181E+DV4D+DV2D+(EX3100C+WB3161)X6

Agora 7 Line

Agora 7 Line

لوحة Agora مرئي 7 خط شاملة AG100V+AG100T+AG21X6+AG20X3+1181E+DV4DX2+(EX3100C +WB3161)X7

Agora 8 Line

Agora 8 Line

لوحة Agora مرئي 8 خط شاملة AG100V+AG100T+AG21X7+AG20X2+1181E+DV4DX2+ (EX3100C+WB3161)X8

Agora 9 Line

Agora 9 Line

لوحة Agora مرئي 9 خط شاملة AG100V+AG100T+AG21X8+AG20X1+1181E+DV4DX2+DV2D+ (EX3100C+WB3161)X9

Agora 10 Line

Agora 10 Line

لوحة Agora مرئي 10 خط شاملة AG100V+AG100T+AG21X9+1181E+DV4DX2+DV2D+ (EX3100C+WB3161)X10

Agora 11 Line

Agora 11 Line

لوحة Agora مرئي 11 خط شاملة AG100V+AG100TX2+AG21X10+AG20X7+1181E+DV4DX3+ (EX3100C+WB3161)X11

Agora 12 Line

Agora 12 Line

لوحة Agora مرئي 12 خط شاملة AG100V+AG100TX2+AG21X11+AG20X6+1181E+DV4DX3+(EX3100C+WB3161)X12

Agora 13 Line

Agora 13 Line

لوحة Agora مرئي 13 خط شاملة AG100V+AG100TX2+AG21X12+AG20X5+1181E+DV4DX3+DV2D+ (EX3100C+WB3161)X13