IBC الشركة الدولية للتجارة والاتصالات 

    المنتجات

المنتجات

الماركات

Mody 2 Line

Mody 2 Line

Mody 4 Line

Mody 4 Line

Mody 6 Line

Mody 6 Line

Mody 8 Line

Mody 8 Line

Mody 10 Line

Mody 10 Line

Mody 12 Line

Mody 12 Line

Mody 14 Line

Mody 14 Line

Mody 16 Line

Mody 16 Line

Mody 18 Line

Mody 18 Line

Mody 20 Line

Mody 20 Line

Mody 22 Line

Mody 22 Line

Mody 24 Line

Mody 24 Line

Mody 2 Line

Mody 2 Line

لوحة MODY مرئي 2 خط شاملة MD12ED+(MD41C+CV01)+MD72+1181E+DV2D+(EX3100C+WB3161) ×2+241dX1

Mody 4 Line

Mody 4 Line

لوحة MODY مرئي 4 خط شاملة MD10ED+MD224+(MD41C+CV01)+MD73+1181E+DV4D+(EX3100C+WB3161)×4+241dX2

Mody 6 Line

Mody 6 Line

لوحة MODY مرئي 6 خط شاملة MD12ED+MD224+(MD41C+CVO1)+MD73+1181E+DV2D+DV4D+ (EX3100C+WB3161)×6+241dX3

Mody 8 Line

Mody 8 Line

لوحة MODY مرئي 8 خط شاملة MD10ED+MD228+(MD41C+CV01)+MD73+1181E+DV4D×2+(EX3100C+WB3161)×8+241dX4

Mody 10 Line

Mody 10 Line

لوحة MODY مرئي 10 خط شاملة MD12ED+MD228+(MD41C+CV01)+MD73+1181E+DV2D+DV4D×2+(EX3100C+WB3161)×10+241dX5

Mody 12 Line

Mody 12 Line

لوحة MODY مرئي 12 خط شاملة MD10ED+MD224+MD228+(MD41C+CV01)+MD74+1181E+DV4D×3+ (EX3100C+WB3161)×12+241dX6

Mody 14 Line

Mody 14 Line

لوحة MODY مرئي 14 خط شاملة MD12ED+MD224+MD228+(MD41C+CV01)+MD74+1181E+DV2D+DV4D×3+(EX3100C+WB3161)×14+241dX7

Mody 16 Line

Mody 16 Line

لوحة MODY مرئي 16 خط شاملة MD10ED+MD228×2+(MD41C+CV01)+MD74+1181E+DV4D×4 +(EX3100C+WB3161)×16+241dX8

Mody 18 Line

Mody 18 Line

لوحة MODY مرئي 18 خط شاملة MD12ED+MD228×2+(MD41C+CV01)+MD74+1181E+DV2D+DV4D×4+(EX3100C+WB3161)×18+241dX9

Mody 20 Line

Mody 20 Line

لوحة MODY مرئي 20 خط شاملة MD10ED+MD224+MD228×2+(MD41C+CV01)+MD73×2+MD20+ 1181E+DV4D×5+(EX3100C+WB3161)×20+241dX10

Mody 22 Line

Mody 22 Line

لوحة MODY مرئي 22 خط شاملة MD12ED+MD224+MD228×2+(MD41C+CV01)+MD73×2+MD20 +1181E+DV2D+DV4D×5+(EX3100C+WB3161)×22+241dX11

Mody 24 Line

Mody 24 Line

لوحة MODY مرئي 24 خط شاملة MD10ED+MD228×3+(MD41C+CV01)+MD73×2+MD20+1181E+DV4D×6+(EX3100C+WB3161)×24+241dX12